عربي
Search Search Search

 

CSR

 

Innovation

 

News

 

  • Products and Services
  • CSR
  • Innovation
  • News
Call Center
40217777
Toll Free Number
800-3835 800-FUEL

Promotions

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Check out our latest promotions 

 

 

Sidra New Product<p>​You can always benefit from our monthly promotions at Sidra Stores, conveniently located at all WOQOD Petrol Stations as well as at WOQOD Tower</p><p>​<span style="color:#000000;font-family:"segoe ui semilight", "segoe ui", segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;font-size:12px;">مكنك الاستفادة دائماً من عروضنا الشهرية في متاجر سدرة المتاحة في كل</span><span style="color:#000000;font-family:"segoe ui semilight", "segoe ui", segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;font-size:12px;"> </span><span style="color:#000000;font-family:"segoe ui semilight", "segoe ui", segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;font-size:12px;">محطات بترول "وقود" وأيضاً في برج "وقود".</span>​</p><img alt="" src="/PublishingImages/Promotions/Woqod_Sidra_Omelette%20Bacon%20Egg%20Mushroom%20Sandwich%20New%20Website_500x500pxl_.jpg" style="BORDER:0px solid;" />http://www.facebook.com/QatarFuelWoqod, http://www.facebook.com/QatarFuelWoqodGP0|#60f3b3ab-a7be-4cab-a731-3be9f1ab0187;L0|#060f3b3ab-a7be-4cab-a731-3be9f1ab0187|Sidra;GTSet|#6455de5a-2b55-45f4-80b6-369512640786http://www.woqod.com/Lists/Promotions/DispForm.aspx?ID=25
Sidra offer from April 1st to June 30th 2017<p>​​You can always benefit from our monthly promotions at our Sidra Stores, conveniently located at all WOQOD Petrol stations as well as at WOQOD Tower.</p><p>​<span style="color:#000000;font-family:"segoe ui semilight", "segoe ui", segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;font-size:12px;">يمكنك الاستفادة دائماً من عروضنا الشهرية في متاجر سدرة المتاحة في كل</span><span style="color:#000000;font-family:"segoe ui semilight", "segoe ui", segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;font-size:12px;"> </span><span style="color:#000000;font-family:"segoe ui semilight", "segoe ui", segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;font-size:12px;">محطات بترول "وقود" وأيضاً في برج "و</span><span style="color:#000000;font-family:"segoe ui semilight", "segoe ui", segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;font-size:12px;">قود".</span>​</p><img alt="" src="/PublishingImages/Lists/Promotions/EditForm/Sidra_RW_5QR-New%20Website_500x500pxl_02-HRES.JPG" style="BORDER:0px solid;" />http://www.facebook.com/QatarFuelWoqod, http://www.facebook.com/QatarFuelWoqodGP0|#60f3b3ab-a7be-4cab-a731-3be9f1ab0187;L0|#060f3b3ab-a7be-4cab-a731-3be9f1ab0187|Sidra;GTSet|#6455de5a-2b55-45f4-80b6-369512640786http://www.woqod.com/Lists/Promotions/DispForm.aspx?ID=23
Quick Break April 1st to June 30th 2017<p>​You can always benefit from our monthly promotions at our Sidra Stores, conveniently located at all WOQOD Petrol stations as well as at WOQOD Tower.</p><p>​<span class="ms-rteFontSize-1 ms-rteThemeFontFace-2" lang="AR-EG" dir="RTL" style="line-height:107%;"><font color="#000000">يمكنك الاستفادة دائماً من عروضنا الشهرية في متاجر سدرة المتاحة في كل محطات بترول "وقود" وأيضاً في برج "وقود".</font></span></p><img alt="" src="/PublishingImages/Promotions/Sidra_Dates-New%20Website_500x500pxl_03-HRES.JPG" style="BORDER:0px solid;" />https://www.facebook.com/QatarFuelWoqod, https://www.facebook.com/QatarFuelWoqodGP0|#60f3b3ab-a7be-4cab-a731-3be9f1ab0187;L0|#060f3b3ab-a7be-4cab-a731-3be9f1ab0187|Sidra;GTSet|#6455de5a-2b55-45f4-80b6-369512640786http://www.woqod.com/Lists/Promotions/DispForm.aspx?ID=21
Sidra offer for April 2017<p>​You can always benefit from our monthly promotions at Sidra Stores, conveniently located at all WOQOD Petrol Stations as well as WOQOD Tower.</p><p>​<span lang="AR-EG" dir="RTL" style="line-height:107%;font-family:arial, sans-serif;font-size:11pt;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><font class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-1" color="#000000"><span><font face="Arial" size="3"> </font></span><font face="Arial" size="3">يمكنك الاستفادة دائماً من عروضنا الشهرية في متاجر سدرة القائمة في كل محطات بترول "وقود" وأيضاً في برج "وقود".</font></font></span></p><img alt="" src="/PublishingImages/Promotions/Sidra_Evian%20and%20Hotdog-New%20Website_500x500pxl_02-HRES.JPG" style="BORDER:0px solid;" />http://www.facebook.com/QatarFuelWoqod, http://www.facebook.com/QatarFuelWoqodGP0|#60f3b3ab-a7be-4cab-a731-3be9f1ab0187;L0|#060f3b3ab-a7be-4cab-a731-3be9f1ab0187|Sidra;GTSet|#6455de5a-2b55-45f4-80b6-369512640786http://www.woqod.com/Lists/Promotions/DispForm.aspx?ID=20
Sidra offer from April 1st to June 30th 2017​You can always benefit of our monthly promotions at Sidra Stores, conveniently located at all WOQOD Petrol Stations as well as at WOQOD Tower.<br><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-EG" dir="RTL" style="line-height:107%;font-family:arial, sans-serif;font-size:11pt;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><font class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-1" color="#000000"><span> </span>يمكنك الاستفادة دائماً من عروضنا الشهرية في متاجر سدرة القائمة في كل محطات بترول "وقود" وأيضاً في برج "وقود".</font></span><span class="ms-rteThemeFontFace-1" id="ms-rterangepaste-end"></span><img alt="" src="/PublishingImages/Lists/Promotions/EditForm/Sidra_Tissue%20Box-New%20Website_500x500pxl_03-HRES.JPG" style="BORDER:0px solid;" />https://www.facebook.com/QatarFuelWoqod, https://www.facebook.com/QatarFuelWoqodGP0|#60f3b3ab-a7be-4cab-a731-3be9f1ab0187;L0|#060f3b3ab-a7be-4cab-a731-3be9f1ab0187|Sidra;GTSet|#6455de5a-2b55-45f4-80b6-369512640786http://www.woqod.com/Lists/Promotions/DispForm.aspx?ID=4
Tyre Brand Of The Month ​Take advantage of our special prices on all YOKOHAMA tyre sizes<p style="text-align:right;">استفد من أسعارنا الخاصة على جميع أحجام إطارات يوكوهاما (YOKOHAMA)</p><img alt="" src="/PublishingImages/Lists/Promotions/EditForm/Woqod_Tyre-of-the-month-YOKOHAMA_New-Website_500x500pxl_02.jpg" style="BORDER:0px solid;" />https://www.facebook.com/QatarFuelWoqod, https://www.facebook.com/QatarFuelWoqodGP0|#df169786-3ea4-48be-9c71-18df7e5ccb12;L0|#0df169786-3ea4-48be-9c71-18df7e5ccb12|Auto Care Services;GTSet|#6455de5a-2b55-45f4-80b6-369512640786http://www.woqod.com/Lists/Promotions/DispForm.aspx?ID=3
SHAFAF promotion April 1st to June 30th 2017​​​Replace your old cylinder with much safer , cleaner and cheaper cylinder "SHAFAF"<span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-1" lang="AR-EG" dir="RTL" style="line-height:107%;"><font color="#000000">استبدل أسطواناتك القديمة بأسطوانة شفاف الأكثر أماناً وأنظف وأرخص.</font></span><img alt="" src="/PublishingImages/Promotions/SHAFAF.png" style="BORDER:0px solid;" />http://www.woqod.com/EN/Gas/SHAFAF/Pages/default.aspx, /EN/Gas/SHAFAF/Pages/default.aspxGP0|#b9ee03f5-324b-4f43-9f20-c3649ce30cc4;L0|#0b9ee03f5-324b-4f43-9f20-c3649ce30cc4|SHAFAF;GTSet|#6455de5a-2b55-45f4-80b6-369512640786http://www.woqod.com/Lists/Promotions/DispForm.aspx?ID=1

 

x
Refine